Home Complete sets Waarom winterbanden Winterbanden in 3 stappen Vraag & antwoord Contact

Autobedrijven Dijkstra BV Privacybeleid

1. INTRODUCTIE

Autobedrijven Dijkstra B.V. ("CITROËN DIJKSTRA") is de beheerder van de website www.citroen-winterbanden.nl (de "Website"). CITROËN DIJKSTRA verwerkt uw persoonsgegevens om gebruik van de Website voor u te optimaliseren en om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren. Vanzelfsprekend geschiedt dit in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens CITROËN DIJKSTRA verwerkt, voor welke doeleinden zij deze gegevens verwerkt, aan welke derden zij onder welke voorwaarden persoonsgegevens verstrekt, hoe zij uw persoonsgegevens beschermt en welke rechten u heeft.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT CITROËN DIJKSTRA?

Wij verwerken in ieder geval de gegevens die door u aan ons worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor een proefrit. Het is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken welke persoonsgegevens wij u verzoeken te verstrekken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, huisadres en uw interesses en voorkeuren. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven met een asterix ("*").

Daarnaast maken CITROËN DIJKSTRA en haar partners gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein computerprogramma dat naar uw computer wordt gestuurd. Deze cookies zorgen er voor dat u, waar nodig, gemakkelijker kan inloggen en dat u de Website in de toekomst sneller kunt downloaden.

Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van de Website, vanaf welke website u de Website bezoekt, hoe lang u de Website bezoekt, wanneer u de Website verlaat en naar welke website u vervolgens toegaat (of uitlogt). Hierdoor kan CITROËN DIJKSTRA bijhouden welke onderwerpen of toepassingen u interesseren door onder andere na te gaan welke onderwerpen of (onderdelen van) webpagina's op de Website door u bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis gebruikt. Op basis van deze gegevens kunnen wij het beste nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden, waardoor wij de Website beter op de interesses van de gebruikers kunnen toespitsen.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT CITROËN DIJKSTRA PERSOONSGEGEVENS?

CITROËN DIJKSTRA verwerkt uw persoonsgegevens om (i) het gebruik van de Website voor u te optimaliseren, (ii) de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en (iii) u op de hoogte te stellen van andere of nieuwe informatie, producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn.

(i) Optimaliseren van de Website

Om het gebruik van de Website te optimaliseren maakt CITROËN DIJKSTRA en haar partners gebruik van cookies zoals omschreven in paragraaf 2 "Welke persoonsgegevens verwerkt CITROËN DIJKSTRA ?". (ii) Informatie, producten en/of diensten CITROËN DIJKSTRA zal uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken indien: · u zich wilt aanmelden voor een proefrit; · u brochures en/of offertes wilt aanvragen; · u via een contactformulier contact wil opnemen met CITROËN DIJKSTRA.

(iii) Marketingdoeleinden

Indien u via de Website informatie, zoals onder meer brochures, opvraagt of indien u gebruik maakt van producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren of aan te melden bij CITROËN DIJKSTRA , kan CITROËN DIJKSTRA u informatie toesturen over producten en/of diensten van CITROËN DIJKSTRA die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om CITROËN DIJKSTRA te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar b.schonewille@dijkstracitroen.nl. Elke keer dat CITROËN DIJKSTRA u informatie toestuurt over andere producten en/of diensten, zal CITROËN DIJKSTRA u bovendien wijzen op de mogelijkheid CITROËN DIJKSTRA te laten weten zulke informatie niet meer te willen ontvangen.

5. AAN WELKE DERDEN VERSTREKT CITROËN DIJKSTRA UW PERSOONSGEGEVENS?

CITROËN DIJKSTRA verstrekt soms persoonsgegevens aan derden die in haar opdracht persoonsgegevens van u verwerken (bijvoorbeeld bij het afleveren van producten, zoals accessoires voor uw CITROËN)("Bewerkers"). Deze Bewerkers zijn zorgvuldig door ons uitgekozen en zullen uw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

6. HOE BESCHERMT CITROËN DIJKSTRA UW PERSOONSGEGEVENS?

CITROËN DIJKSTRA draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. WELKE RECHTEN HEEFT U?

U heeft het recht CITROËN DIJKSTRA te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. CITROËN DIJKSTRA zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u CITROËN DIJKSTRA verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal CITROËN DIJKSTRA in ieder geval binnen vier weken reageren. U kunt CITROËN DIJKSTRA te allen tijde verzoeken te stoppen met het toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief en/of andere (marketing) informatie.

Voor bovenstaande verzoeken en voor vragen omtrent het privacybeleid van CITROËN DIJKSTRA kunt u: een e-mailbericht sturen, onder vermelding van "privacy" in de onderwerpbalk, naar b.schonewille@dijkstracitroen.nl of een brief sturen, onder vermelding van "privacy", naar:

Autobedrijven Dijkstra B.V.
Afdeling Marketing
Artemisweg 191
8239DD LELYSTAD